Opća pravila i uvjeti MCCA

 1. Opće odredbe
 2. Pravila i uvjeti korištenja usluga
 3. Zaštita podataka
 4. Ograđivanje od odgovornosti
 5. Reklamacije
 6. Kršenja
 7. Općenito

1. Opće odredbe

Opća pravila i uvjeti MCCA obuhvaćaju uvjete poslovanja komunikacijskog sustava kojim upravlja tvrtka TW Connect d.o.o.. Sustav MCCA omogućava komunikaciju preko SMS poruka i distribuciju sadržaja preko SMS, MMS i WAP tehnologija (u nastavku: usluge).

Usluge koristite sukladno uputama i preporukama operatora usluga s dodanom vrijednosti i svog mobilnog operatera.

Definicije

Operator usluga s dodanom vrijednosti je sukladno ovim uvjetima TW Connect d.o.o. sa svojim ugovornim partnerima. Pružatelj kanala omogućava posredovanje SMS, MMS poruka te WAP sadržaja (u nastavku: operater).

Opća pravila i uvjeti poslovanja za upotrebu usluga digitalne, mobilne, javne, telekomunikacijske mreže, telekomunikacijskih usluga mobilnih operatera upotrebljavaju se prilikom korištenja sustava MCCA smisleno, ukoliko nije drukčije određeno ovim uvjetima.

Korisnik usluge MCCA može biti svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća opća pravila i uvjete.

Upotreba MCCA servisa omogućena je neograničenom broju korisnika koji prihvaćaju uslugu davatelja na njegovoj web stranici, sukladno s određenim uvjetima i drugim uputama.

SMS poruka (Short Message Service) je usluga mobilnog operatera koja omogućava razmjenu kratkih tekstovnih poruka preko mobilne mreže.

MMS poruka (Multimedia Messaging Service) je usluga mobilnog operatera koja omogućava razmjenu poruka bogatijeg sadržaja (animacije, zvuk, slika) preko mobilne mreže.

WAP (Wireless Application Protocol) je tehnologija koja udružuje internet i mobilnu telekomunikaciju te omogućava vezu s internetom preko mobilnog telefona. Za upotrebu WAP stranica potreban je mobilni aparat s pravilnim postavkama koji podržava WAP protokol.

Sadržaj su rečenice, riječi, slova, slike, zvukovi i zvučni efekti, koje korisnik primi ili pošalje preko SMS, MMS usluge ili WAP tehnologije.

Sadržajni motivi su polifone i monofone melodije, zvukovi i zvučni efekti, odzivnici, pozadine i screen saveri logotipi, razglednice, animacije te druge slike, različiti multimedijski sadržaji, java te ostale igre, programi i aplikacije za mobilne telefone koje korisnik preuzima na svoj telefon i koji se korisniku naplaćuju premijski.

Odlazna komunikacija je način komunikacije kojom krajnji korisnik odabire posredovanje zahtjeva za određenom uslugom. Operater naplaćuje odlaznu komunikaciju prema važećem cjeniku za određen način komunikacije.

Dolazna komunikacija je način kojim davatelj usluge posreduje krajnjem korisniku odgovor na traženu informaciju. Operater naplaćuje neke od zatraženih usluga prema važećem cjeniku davatelja usluge.

2. Pravila i uvjeti korištenja usluga

Pravila i uvjeti sudjelovanja

U servisima mogu sudjelovati svi prepaid i postpaid korisnici mobilnih mreža u RH čiji mobilni telefon te telefonski broj tehnološki podržavaju odabranu uslugu, određenu ponudom mobilnog operatera. Korisnik mora obavezno prije prvog korištenja usluge potvrditi suglasnost i obavještenost o uvjetima servisa. Ukoliko se korisnik ne slaže s općim pravilima i uvjetima i ne potvrdi suglasnost s navedenima, ne može zatražiti određenu uslugu.

Pri zahtjevu usluga preko SMS poruka korisnik mora potvrditi suglasnost koja se odnosi na uvjete i pravila preko SMS poruke. Pri zahtjevu preko WAP - a korisniku se prije korištenja naplatnih usluga prethodno pokaže međustranica s cijenom i opisom događaja. Pri zahtjevu aktivacije usluge putem interneta, korisniku se prije korištenja naplatnih usluga prethodno na stranici komuniciraju sve propisane informacije uključno s cijenom i opisom događaja. Praćenjem daljnje procedure korisnik upisom jedinstvenog aktivacijskog koda s telefona na internet stranici, može aktivirati uslugu.

Davatelj usluge može prema vlastitoj odluci isključiti korisnika, ukoliko smatra da dotični ne poštuje obaveze koje proizlaze iz navedenih pravila i uvjeta.

Sudjelovanjem u određenim servisima korisnik dopušta da ga TW Connect d.o.o. te davatelj usluge (ukoliko se radi o usluzi treće strane) ubuduće obavještavaju o novostima i drugim oglašivačkim informacijama te obrađuju njegove podatke u iste svrhe. Sve promidžbene poruke su besplatne za krajnjeg korisnika.

Zaposlenici u TW Connect d.o.o. ili zaposlenici u tvrtkama koje su davatelji servisa preko sustava MCCA, ne smiju sudjelovati u nagradnim igrama.

Pravila ponašanja

Određeni servisi MCCA omogućavaju korisnicima međusobno komuniciranje i objavljivanje raznovrsnih sadržaja u medijima.

Davatelj MCCA usluga zadržava pravo da korisnike koji krše uvjete udalji ili ne objavi njihov sadržaj ili im na neki drugi način onemogući interaktivno sudjelovanje.

Davatelj usluga nije odgovoran za sadržaj kojeg korisnici šalju na nemoderirane medijske nosače.

Korisnik usluga se pri korištenju usluga MCCA obvezuje da:

 • uslugu neće koristiti s namjerom objavljivanja ili promidžbe bilo kakvog sadržaja koji je u suprotnosti s važećim zakonodavstvom i/ili javnim redom i moralom.
 • u svojoj komunikaciji neće upotrebljavati prijeteći, ponižavajući ili uvredljivi način izražavanja.
 • neće s drugim korisnicima komunicirati u tuđem imenu.
 • usluge neće koristiti u komercijalne, nelegalne ili druge svrhe koje nisu određene općim pravilima i uvjetima.
 • neće distribuirati autorsko zaštićene sadržaje ili sadržaje koje su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba.
 • neće upotrebljavati računalne kodove, štetne programe ili ostalo što može štetiti ili onesposobiti uslugu, ponudu usluge te programsku i strojnu opremu davatelja kanala te ostalih telekomunikacijskih naprava.
 • neće pokušati pribavljati, sakupljati i/ili pohranjivati osobne podatke drugih korisnika.
 • neće uznemiravati ostale korisnike ako isti izraze neslaganje s komunikacijom.
 • Ukoliko korisnik krši jedno ili više pravila davatelja usluga zadržava pravo da ga trajno isključi iz sustava.

  Ukoliko korisnik svojim ponašanjem davatelju usluga, davatelju kanala ili nekom korisniku sustava MCCA prouzroči štetu, za istu će u cijelosti biti materijalno i kazneno odgovoran.

  Starost i odgovornost

  Za korištenje usluga MCCA nema starosnih ograničenja ukoliko nije drukčije određeno za posebne servise, u općim pravilima i uvjetima davatelja usluga ili opisu usluge/servisa.

  Naplata usluga

  Davatelj usluge nakon prijave korisniku obračunava korištenje usluge za obračunsko razdoblje navedeno pravilima. Od 01.03. 2011 će se termin tjedne usluge za sve postojeće korisnike tumačiti kao usluga čija se naplata vrši na bazi 5 dana, a za sve nove korisnike se od navedenog datuma za sve tjedne usluge nadalje komunicira usluga na bazi 5 dana. U slučaju ponavljane nemogućnosti naplate pune cijene usluge pružatelj zadržava pravo ponovne naplate do punog iznosa usluge za koju korisnik dobiva pruženu dodanu vrijednost, neovisno o terminskoj definiciji obračunskog razdoblja. U slučaju da korisnik i dalje svoje obveze ne podmiruje redovito, primjenjuju se odredbe operatera i odredbe ovih Pravila i uvjeta korištenja usluga.

  Naplata korištenja usluge posebno je iskazana na računu korisnika u obliku ovisnom o mobilnom operateru. Ukoliko usluge koje koristite spadaju pod naše usluge, za informacije o naplati i uslugama dovoljno je kontaktirati našu službu za korisnike.

  Cijene za određene servise MCCA mogu se pronaći na web stranicama davatelja, na drugom promo materijalu ili u medijima. Cjenik u nastavku je opći cjenik usluga MCCA te vrijedi za sve korisnike mreža T-HT, VIPnet, Tomato, Bonbon, Tele2.

  1. Svaka poslana SMS poruka korisnika na kratki broj 8***** sukladno s važećim Pravilnikom RH o numeraciji naplaćuje se isključivo prema redovitom cjeniku operatera za slanje sms poruke od strane korisnika.

  2. posredovane naplatne SMS poruke korisniku:

  • posredovane informacije
  • zahtijevane informacije
  • mogućnosti odabira
  • pitanja
  • potvrde o zaprimljenom glasu i rezultati
  • potvrde o odgovorima i rezultatima
  3. besplatno posredovani SMS-i korisniku (tzv. sistemske poruke):
  • pri potvrdi ili neslaganju općih pravila i uvjeta,
  • obavijesti o uspješno zaprimljenim osobnim podacima,
  • potvrda o prijavi u sustav,
  • potvrda o odjavi iz sustava,
  • obavijest ako usluga nije na raspolaganju i obavijest o objavljenoj čestitci;
  • potvrda o prijavi na SMS listu;
  • potvrda o odjavi na SMS listu;
  • obavijest ako usluga nije na raspolaganju.
   

  Korištenje SMS destinacije:

  868302 te 860250 – opće zabavne usluge i sadržaji

  848302 – zabavne usluge i sadržaji namijenjeni osobama starijim od 18 godina.

  OPIS USLUGE:

  Pristup servisima se obavlja na način da se:

  a) na SMS destinaciju pošalje SMS s ključnom riječi koja sadrži identifikator stranke*1 i kod*2:

  npr. "CAFFE CRAZY", "CAFFE KITTY"...

  Po poslanom SMS-u, korisnik zaprima povratnu SMS poruku sa svim ključnim informacijama propisanim zakonima, koju za korištenje usluge mora potvrditi sa START.

  b) Alternativno, korisnik na SMS poruku dobiva wap-push link na kojem prvo mora potvrditi slaganje s uvjetima korištenja i zahtjevom se registrirati na servise Prestige-a.

  c) Alternativno, korisnik može izvršiti prijavu na usluge vlastoručnim ispunjavanjem prijavnog obrasca koji sadržava sve potrebne osobne podatke korisnika, uključno s potvrdom da je korisnik isključivi vlasnik broja, odn. ima potvrdu i ovlasti da uslugu aktivira na navedenom telefonskom broju. Takav obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane korisnika.

  *1 Identifikator stranke je početni dio koda uveden zbog statističke transparentnosti pri oglašavanju i ne predstavlja novu uslugu.

  npr. MOBI CRAZY i CAFFE CRAZY donose isti CRAZY servis na korisnički telefon.

  • CAFFE - identifikator usluga Prestige-a
  • MOBI - identifikator usluga Prestige-a i časopisa 24SATA
  • MAG - identifikator usluga Prestige-a i ASTRO Magazina
  • OK - identifikator usluga Prestige-a i magazina OK!
  • MENS - identifikator usluga Prestige-a i magazina Men's Health

  *2 Kod - jedinstveni kod usluge

  • a) općeniti kod servisa npr. "POPI", "CRAZY"...
  • b) sadržajno definiran npr. "KITTY" (sadržaji posvećeni liku Hello Kitty koja se nalazi u sklopu servisa POPI)

  ODJAVA od usluga

  • od pojedine usluge se obavlja na način da korisnik pošalje ključnu riječ koja sadrži identifikator stranke, ime servisa i STOP, na kratki broj. npr. CAFFE CRAZY STOP; CAFFE BOX STOP; ISPACE STOP; DZABA STOP ...na isti kratki broj s kojeg dobiva poruku usluge.
  • od svih naplatnih usluga obavlja se na način da korisnik pošalje ključnu riječ STOP na isti kratki broj na koji je izvršio prijavu na uslugu.
   

  Način i detaljne upute za odjavu od servisa nalaze se transparentno navedene na svakom oglasu u tiskovinama, kao i prijavnim karticama koje uključuju informacije korisnika uz vlastoručni potpis i sve informacije o servisu i cijeni.

  Popis Mobile Caffe usluga

  NAZIV SERVISA

  KLJUČNA RIJEČ

  KRATKI BROJ

  OPIS

  CIJENA SMS

  PERIOD

  Prestige868302 Box CAFFE BOX 868302 Servis posvećen glazbi 14,95 kn/tjedan tjedna usluga
  Prestige868302 POPI CAFFE POPI 868302 Zabava za najmlađe 14,95 kn/tjedan tjedna usluga
  Prestige868302 Crazy CAFFE CRAZY 868302 Zabava za sve uzraste 14,95 kn/tjedan tjedna usluga
  Prestige868302 XXX CAFFE XXX 848302 Erotski servis 14,95 kn/tjedan tjedna usluga
  Savjeti ONA CAFFE ONA 868302 Kako osvojiti nju? 3,66 kn/tjedan tjedna usluga
  Savjeti ON CAFFE ON 868302 Kako osvojiti njega? 3,66 kn/tjedan tjedna usluga
  Savjeti VIT CAFFE VIT 868302 Savjeti za zdravi život 3,66 kn/tjedan tjedna usluga
  Igre CAFFE IGRE 868302 Interaktivne igre i sadržaji 3,66 kn/3 dana trodnevna usluga
  Vicevi i šale CAFFE SEX 868302 Vicevi i šale - sex 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  Vicevi i šale CAFFE JOKE 868302 Vicevi i šale 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  WAP horoskop CAFFE ASTRO 868302 Tjedni wap horoskop 7,90 kn/tjedan tjedna usluga
  SMS Horoskop CAFFE OVAN 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE BIK 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE BLIZANCI 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE RAK 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE LAV 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE DJEVICA 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE VAGA 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE SKORPION 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE STRIJELAC 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE JARAC 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE VODENJAK 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SMS Horoskop CAFFE RIBE 868302 horoskop 2 x 1.22 kn/tjedan 2 sms-a tjedno
  SeXes SEXES 848302 Usluga samo za odrasle 14,95kn/3 dana trodnevna usluga
  Unlimited868302 UNLIMITED 860250 Skidanje do besvijesti 14,95kn/3 dana trodnevna usluga
  Prestige868302 Sport CAFFE SPORT 868302 tjedna usluga koja donosi zabavne sadržaje i vijesti vezane za sport 14.95kn/tjedan tjedna usluga
  iSpace ISPACE 868302 iSpace zajednica 7,90 kn/tjedan tjedna usluga
  OK!mobile** OK 868302 OK! Portal 9,00 kn/mjesec mjesečna usluga
  24sata mobile*** MOBI 24SATA 868302 24sata news portal 7,90 kn/tjedan tjedna usluga
  Stars mobile STARS PORTAL 868302 Portal časopisa Stars Usluga je besplatna tjedna usluga
  Story mobile STORY PORTAL 868302 Portal časopisa Story Usluga je besplatna tjedna usluga
  WFS WFS 868302 Nogometni klub WFS 7,9 kn/tjedan tjedna usluga
  Džaba DZABA 860250 Usluga ciklusa 3 dana koja donosi zabavne sadržaje 7.90kn/3 dana trodnevna usluga
  Megaerotika XXX 848302 Erotska usluga za punoljetne 7,90 kn/3 dana trodnevna usluga

  **OK!mobile je portal časopisa OK! čiji članovi dobivaju prvi mjesec pretplate besplatno.

  ***24sata mobile je news portal časopisa "24sata". Prvi mjesec pretplate je besplatan.

  ****tjedna usluga podrazumijeva uslugu s naplatom na bazi 5 dana


  3. Zaštita podataka

  Sa sudjelovanjem u određenim servisima korisnik dozvoljava TW Connect d.o.o.-u te davatelju usluge da sakuplja, obrađuje i pohranjuje posredovane osobne podatke u skladu sa zakonom.

  Davatelji usluga, sistema MCCA i davatelji kanala se obvezuju da će brižno i u skladu sa zakonodavstvom čuvati podatke korisnika.

  4. Ograđivanje od odgovornosti

  Korisnik je svjestan da:

  • sustav slanja SMS poruka i prijenos ostalih sadržaja nije u potpunosti i apsolutno siguran
  • prihvaćanjem uvjera i pravila pojedine usluge potvrđuje i da je vlasnik broja odn. ima dozvolu za korištenje telefona u potpunosti
  • davatelj usluga ne može omogućiti potpuno zadovoljstvo korisnika u svezi određenih usluga
  • davatelj usluga ne može omogućiti jednakovrijedne uvjete kod čimbenika koji nisu pod njegovim nadzorom
  • davatelj usluga nema pristup podacima operatera o vlasniku broja te ne može 100%-tno utvrditi vjerodostojnost podataka dobivenih od korisnika
  • davatelj usluga ne odgovara za sadržaj kojega si korisnici izmjenjuju međusobno.
  • davatelj usluga ne odgovara za gubitak sadržaja i sadržajnih motiva koji nastane kao posljedica pogrešne upotrebe, tehničke neusklađenosti i neznanja ili nespretnosti korisnika.
  • davatelj usluga ne odgovara za bilo kakve greške na telefonskom aparatu koje nastanu kao posljedica upotrebe sadržajnih motiva na tehnološko neprilagođenim aparatima.
  • davatelj usluga zadržava pravo na neobjavljivanje svih neprimjerenih sadržaja kod određenih usluga MCCA.
  • davatelj usluga ne može osigurati rad usluge u slučaju ispada mreže ugovornih partnera, ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji, koje povremeno ometaju rad usluge.

  5. Reklamacije

  Sve reklamacije korisnika povezane s djelovanjem usluga rješava davatelj usluga ako to nije drukčije određeno. Davatelj usluga MCCA omogućava korisnicima informacije i pomoć:

  Centar za pomoć korisnicima

  Tel: 01/457 22 88

  E-mail: pomoc@twconnect.hr

  Radno vrijeme: radnim danom 9h -17h

  U slučaju pozitivno riješene reklamacije koja se odnosi na naplatu usluge, korisniku će se vratiti određeni iznos na koji se odnosi predmetna reklamacija.

  TW Connect se može dogovoriti s korisnikom da mu se umjesto vraćanja iznosa pošalje besplatna wap link veza do određenog sadržaja, kada se radi o reklamaciji u svezi bogatijeg sadržaja.

  Davatelj kanala za posredovanje rješava isključivo reklamacije koje se odnose na neizvršen prijenos sadržaja i sadržajnih motiva odnosno dostavu SMS poruka te naplatu usluga. Takve reklamacije korisnik upućuje na reklamacijsku službu davatelja kanala.

  Ukoliko se reklamacija upućena telefonski preko centra za pomoć neće moći riješiti dogovorom, korisnik će biti pozvan da ju uputi pismeno.

  TW Connect d.o.o. će davatelju usluga (ukoliko se radi o trećoj strani) za rješavanje reklamacija posredovati isključivo one koje budu zaprimljene u pisanom obliku a koje se odnose na sadržaj SMS poruka u skladu s općim pravilima i uvjetima usluga MCCA i davatelja kanala.

  Pisani oblik reklamacije smatra se slanjem iste na e-mail adresu: pomoc@twconnect.hr ili adresu tvrtke:

  TW Connect d.o.o., Šoštarićeva 10, 10.000 Zagreb

  6. Kršenje pravila i uvjeta korištenja usluga

  Davatelj sustava MCCA isključiti će odn. onemogućiti korištenje usluga svim korisnicima čiji postupci djeluju suprotno općim pravilima i uvjetima ili važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske.

  7. Općenito

  TW Connect d.o.o. i davatelj kanala pridržavaju pravo promjene uvjeta servisa ukoliko je to potrebno ili neophodno zbog tehničke ili komercijalne naravi ili zakonodavnih i drugih uzroka koji traže izmjene.

  Davatelj usluge će o svim promjenama i novostima obavještavati svoje korisnike na svim raspoloživim mjestima gdje su objavljene upute za upotrebu te opća pravila i uvjeti.